הארבק, קירור אופטימאלי: תיאור מקרה<span class="course-step-duration">03:16 דק'</span>

You do not have access to this note.